RSS


Autizm - daxili və xarici amillərin təsiri nəticəsində orqanizmdə gedən maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirən və bununla bağlı yaranan psixonevroloji simptomların kompleksidir

8 Oca 2018 07:07 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı

  

1-1 of 1