Son əlavələr


“Şəki-İpək” ASC açıq tender elan edir

15 Mar 2018 08:38 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 15 Mar 2018 08:39 güncellendi ]

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkədə baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramına əsasən respublikamızda tədarük olunacaq yaş baramanın “Şəki-İpək” ASC-də boğulmasını təmin etməkdən ötrü  iki ədəd buxarla işləyən baramaboğan  avadanlığın və müəssisədə quraşdırılmış avtomat baramaaçan dəzgahların ehtiyat hissələrinin satınalınması  məqsədilə

A Ç I Q   T E N D E R    E L A N    E D İ R

 

Tenderdə iştirak haqqı 150  (yüz əlli) manatdır.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. Tenderin əsas şərtlər toplusunu almaq və tenderdə iştirakçı statusunu əldə etmək üçün “Şəki-İpək” ASC-nin aşağıdakı manat hesabına 150  (yüz əlli) manat məbləğdə vəsait ödəmək tələb olunur:

Bankın adı: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın  Şəki filial

Swift Code: IBAZAZ2X

Bankın ünvanı: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 61 A.

M/ h:AZ03NABZ01350100000000002944

Кod: 805410

Bank:

VÖEN:9900001881

Alan: “Şəki-İpək” ASC

Alanın hesabı:AZ46IBAZ40040019449336516266

VÖEN: 3000041011

Tenderdə müvafiq avadanlıqların istehsalı və ya satışı sahəsində geniş təcrübəyə və maddi - texniki bazaya malik olan hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflər açıldığı tarixdən əz azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- iddiaçının tam adı, ünvanı, hüquqi statusunu təsdiq edən sənəd (surəti) və bank rekvizitləri;

- tender təklifinin təminatını təsdiq edən sənəd (bankın təminatı zərflər açıldığı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə vəziyyəti  haqqında arayış ;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- tender təklifinin bank təminatı tender təklifinin 2 (iki) faizdən az olmamalıdır.

İddiaçının tender təklifindəki qiymət malların  qiymət  dəyərindən  başqa,  nəqliyyat, ƏDV,  gömrük  rüsumları  və  digər  xərclər  nəzərə  alınmaqla  göstərilməlidir.

Tender iştirakçıları öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə,  texniki imkan və biliklərə malik olmalıdırlar.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün müvafiq sənədləri  26 aprel 2018-ci il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş  hər iki tərəfi imzalanmış ikiqat zərflərdə 3 may 2018-ci il saat 17.00-a qədər  Şəki şəhəri,  F.X.Xoyski  küçəsi, 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtlardan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 7 may 2018-ci il saat 11.00-da Şəki şəhəri,  F.X.Xoyski  küçəsi, 1 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Tenderin keçirilməsi ilə bağlı əlavə məlumat əldə etmək üçün “Şəki-ipək” ASC-nin ümümi söbə müdiri Abdullayev Yusif Əsədullah oğlu ilə (tel: +994 24 244 33 29) əlaqə saxlamaq olar.

Tender komissiyası

Mənbə: "Xalq" qəzeti >>

Şəki Regional Elm Mərkəzi Azərbaycanda ipəkçiliyin bərpası üçün konsepsiya hazırlayıb

15 Mar 2018 05:54 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 15 Mar 2018 05:55 güncellendi ]

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda Prezident İlham Əliyevin qaldırdığı əsas məsələlər sırasında kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin inkişaf etdirilməsi də var. Belə sahələrdən biri ipəkçilikdir. Bəs hazırda bu sahə üzrə vəziyyət necədir və perspektivə hesablanan tədbirlər icra olunurmu?

Şəki Regional Elm Mərkəzinin (REM) direktoru Yusif Şükürlü bildirdi ki, şimal-qərb bölgəsində ipəkçiliyin özünəməxsus yeri və rolu var. Tarixi Böyük İpək yolunun üzərində yerləşməsi Azərbaycanda, xüsusən də Şəkidə bu sahənin təşəkkül tapmasına və inkişafına səbəb olub, eyni zamanda digər ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə təkan verib.
İlk vaxtlar Şəkidə şəxsi fabriklərdə, emalatxanalarda ipəkçiliklə məşğul olan sahibkarlar məhdud fəaliyyət göstəriblər. Sonralar Şəki ipəyinin şöhrəti həm Azərbaycanda, həm də xaricdə yayılıb və ona tələbat artmağa başlayıb. XVIII-XIX əsrlərdə Şəkidə ipəkçilik özünün ən yüksək inkişaf həddinə çatıb. Həmin illər Azərbaycanda hər il 9-10 min ton yaş barama istehsal edilib. İpək məhsulları əsasən Rusiyaya, oradan Avropa ölkələrinə ixrac olunub. Xüsusən Şəkidə istehsal edilən ipək öz keyfiyyəti ilə fərqlənib və xarici bazarlarda yüksək qiymətləndirilib. İlk dəfə 1829-cu ildə Nuxa (Şəki) şəhərində ipək zavodu inşa edilib və 1830-cu ildən başlayaraq orada ipək parça istehsal olunmağa başlayıb.
Sovet dövründə Qafqazda yeganə, istehsal gücünə görə keçmiş SSRİ-də üçüncü olan İpək kombinatı Şəkidə yaradılıb. Kombinatda istehsal olunan ipək məhsulları SSRİ-nin bütün respublikalarına və regionlarına ixrac edilib. Təsadüfi deyil ki, 1960-1970-ci illərdə Azərbaycanda hər il 7800 ton barama istehsal olunurdu.
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonrakı ilk illərdə isə başqa sahələrdə olduğu kimi, ipəkçilikdə də geriləmələr müşahidə olunmağa başladı. Azərbaycanda 1982-ci ildə 5921 ton barama istehsal edildiyi halda, bu göstərici 2000-ci ildə 57, 2014-cü ildə 10 tona düşdü və buna müvafiq ipək məhsulu istehsalı da azaldı. Bu səbəbdən Şəki İpək Kombinatı indiyədək durğunluq dövrünü yaşayır.

Amma artıq Şəki REM tərəfindən “Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində ipəkçilik sənayesinin inkişaf konsepsiyası” hazırlanaraq aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim olunub. Konsepsiyada Azərbaycanda beynəlxalq təcrübəyə istinad edərək innovativ yanaşmanın tətbiqi və yeni mütərəqqi texnologiyalardan istifadə etməklə ipəkçiliyin inkişafı nəzərdə tutulur. Bunun üçün qarşıya bir sıra məqsədlər qoyulub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəki Regional Elm Mərkəzi nəzdində hüquqi şəxs statusuna malik ipəkqurdu toxumu yetişdirilməsi ilə məşğul olan müasir kümxananın yaradılması, ipəkçiliyin inkişafına dair uzunmüddətli dövlət proqramının qəbul edilməsi, ölkədə ipəkqurdu toxumu hazırlayan müəssisələrin müasir avadanlıqlarla təchiz olunması, keyfiyyətli cinslərdən ibarət toxumun hazırlanması və s. bu məqsədlər sırasındadır. Həmçinin Şəki Regional Elm Mərkəzində və Gəncə İpəkçilik İnstitutunda əldə edilmiş və patentləşdirilmiş yüksək məhsuldar ipəkqurdu cinslərindən yem bazası yaratmaq məqsədilə yüksək məhsuldar və keyfiyyətli çəkil sortlarından istifadə etməklə tut plantasiyaları salmaq, bu sahə ilə məşğul olan fermerlərə və sahibkarlara subsidiyalar, aşağı faizli, uzunmüddətli kreditlər vermək, vergi güzəştlərinin, digər stimullaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi də konsepsiyada təklif olunan tədbirlərdəndir. Onların icrasına nail olmaq üçün yaxın 3 ildə barama istehsalını 5 min, gələcəkdə isə 10 min tona çatdırmaqla ipəkçilik sənayesinin tələbatının ödənilməsi mümkündür. Eləcə də respublikada süni yem tətbiq edilməklə ipəkqurdunun yetişdirilməsi, barama istehsalının stimullaşdırılması və bu istiqamətdə “Aqropark”ların yaradılması da təklif edilir.

Təqdim edilən konsepsiyada Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində mövcud olan təbii və bioloji resurslardan səmərəli istifadə, müasir əkinçilik üsul və texnologiyalarını tətbiq etməklə ipəkqurdunun yetişdirilməsi, müasirləşdirilmiş, innovativ texnologiyalar əsasında barama və ipəkçilik məhsullarının istehsalının təşkilində insan resurslarından istifadənin zəruriliyi də nəzərə alınıb. Bu məqsədlə tut bağlarının yaradılması və becərilməsi prosesində intensiv üsullardan istifadə üzrə mütəxəssislərin, tut bağlarına aqrotexniki qulluq, zərərverici və xəstəliklərlə mübarizə istiqamətində kadrların, barama toxumunun təşkili sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, ipəkqurdunun xəstəlikləri və onlara qarşı tətbiq edilən preparatlardan istifadə sahəsində mütəxəssis və müvafiq təlimatların hazırlanması da planlaşdırılır. İpəkqurdunun inkubasiya və yetişmə dövründə ona aqrotexniki qulluq üçün mütəxəssislərin və təlimatın, eləcə də ipək sapdan müxtəlif məhsulların, o cümlədən Şəkinin brend məhsulu sayılan kəlağayı baş örtüklərinin və digər məhsulların istehsalı sahəsində peşəkar kadrların hazırlanması da edilən təkliflər sırasındadır.
İpəkçilik sənayesinin müasirləşdirilməsi vacib məsələlərdən hesab olunur. Amma bunun üçün bir sıra tədbirlərin yerinə yetirilməsi vacibdir. Süni yemləmə tətbiq etməklə ipəkqurdunun yetişdirilməsinin təşkili, keyfiyyətli ipəkqurdu toxumunun yetişdirilməsi üçün müasir avadanlıqlardan istifadə etmək qarşıya qoyulan hədəflərdəndir. İpəkqurdunun yetişdirilməsi üçün müasir kümxanaların təşkili, istehsalın intensivləşdirilməsi, əl əməyindən istifadənin aradan qaldırılması, habelə baramanın yığılması, sortlaşdırılması, sapın açılması proseslərində müasir avadanlıqlardan istifadə etməklə ipək sapın keyfiyyətinin artırılması, rəqabətədavamlı, beynəlxalq standartlara uyğun ipəkçilik məhsullarının istehsalının təşkili də mühüm amillərdəndir. 

Yusif Şükürlü axırda onu da qeyd etdi ki, ipəkçilik sənayesinin inkişaf etdirilməsində vacib amillərdən biri də beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsidir. Bu işdə təcrübə mübadiləsinin aparılmasına şəraitin yaradılması vacibdir. Yalnız belə halda mütərəqqi texnologiyaları tətbiq etmək mümkündür. Şəki Regional Elmi Mərkəzinin ipəkçilik üzrə mütəxəssislərinin təcrübə mübadiləsi məqsədilə xaricdə ixtisaslaşma kurslarında iştirak etməsi də lazımdır.
Mütəxəssisin qənaətinə görə, konsepsiyanın həyata keçirilməsinin əsas şərti onun gerçəkləşməsini təmin edə bilən səmərəli icra mexanizminin yaradılmasıdır. Bu isə dövlət qurumları ilə yanaşı, yerli özünüidarəetmə orqanlarından, fermerlər və sahibkarlardan, əhalinin bu prosesə cəlb olunmasından asılıdır. Onun maliyyəsinə gəldikdə isə, burada dövlət vəsaiti ilə yanaşı, xarici və yerli investorların sərmayələrindən istifadə oluna bilər.

Əli SƏLİMOV
05.03.2018

Azərbaycanda həqiqi orta əməkhaqqı və ...

1 Mar 2018 06:45 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 5 Mar 2018 00:57 güncellendi ]

Aşağıda orta əməkhaqqı ilə bağlı "Exo" qəzetində dərc olunmuş məqalənin Turan İnformasiya Agentliyi tərəfindən hazırlanmış xülasəsi təqdim olunur. 

Bu mövzunu daha əvvəllər digər KİV də işıqlandırmağa cəhd etmişdir. 2015-ci ildə isə biz də mövzuya müraciət etmişdik. O vaxt Statistika Komitəsi bizə cavab versə də, sonrakı suallarımızdan yayındı.

Məqaləmizin xülasəsi belə idi ki, muzdla işləyənlər nə qədər əməkhaqqı alırlarsa həmin məbləğin 25 faizi miqdarında DSMF-na pul köçürülməlidir. Bunu əsas götürərək DSMF-na bir ayda köçürülən pulu muzdlu işçilərin sayına böldükdən sonra 3-ə vurduqda ortqa əməkhaqqı üzə çıxmalıdır.

Dövlət Statistika komitəsinin yeganə əsaslı iradı bu oldu ki, DSMF-na heç də bütün muzdlu işçilər üçün əmkhaqqının 25 faizi qədər pul köçürülmür. Biz DSMF işçiləri ilə görüşdük, hamısı təsdiqlədilər ki məbləğ 25 faizdir. Bəs hansı keteqoriyalı vətəndaşların əməkhaqqından fərqli məbləğ tutulur? Dedilər xaricdə işləyənlər və s. Cəmi 1 faiz, yaxud bundan da az muzdlu işçinin maaşına nisbətdə fərqli məbləğ köçürülür. 99 faizin isə maaşının 25 faizi məbləğində DSMF-na puı köçürülür.

Nəticə bu oldu ki, həmin məqalədən sonra DSMF istifadə etdiyimiz hesabatı davam etdirmədi və bu onların həmin istiqamətdə sonuncu hesabatları oldu. Hansı ki bizim istinadımıza qədər düz 12 il idi ki rübdə bir dəfə belə  hesabat yayırdılar...


"Exo" qəzetində isə diqqəti "Azərbaycanda orta əməkhaqqının ödənməsilə bağlı əfsanə və əsatirlər" sərlövhəli məqalə oxumaq olar.

Müəllif Azərbaycanda orta aylıq əmkhaqqının hesablanması və dəyərini müzakirəyə çıxarır.

Öncə müəllif Avropanın bəzi ölkələrində orta aylıq əmək haqqının həcmi barədə məlumat verir: ""Eurostat"ın məlumatına görə, 2016-cı ildə orta aylıq əmək haqqı Böyük Britaniyada 3118 avro, Niderlandda 3 min avrodan bir qədər çox, Almaniyada 2980 avro təşkil edib".

Bundan sonra müəllif Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqının həcmi haqda statisitk göstəriciləri xatırladır: "Azərbaycanda nə baş verir? 2016-ci ilə nisbətdə 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında orta aylıq maaş 5,9% artdıqdan sonra 499 manat olub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, orta aylıq əmək haqqı neft sahəsində 3007,1 manat, qeyri-neft sektorunda 440,6 manat, dövlət müəssisələrində 378,9 manat, özəl sektorda 671,5 manat olub, beləliklə, bu göstəricilərə əsasən, 2017-ci ildə ölkə üzrə orta aylıq maaş 514 manata çatıb".

Müəllif deyir ki, bu 514 manat orta aylıq əmək haqqı avro ilə ekvivalentdə 240 avro deməkdir, bunun cüzi olmasına baxamyaraq belə, bu maaşı da hamı ala bilmir.

Daha sonra müəllif deyir ki, orta aylıq əmək haqqı ölkədə yüksək maaş alan əhali kateqoriyası ilə aşağı maaş alan kateqoriyanın maaşlarının cəmlənməsi və ümumi işçi sayına bölünməsi ilə alınan orta rəqəmdir: "Biri ayda 10 min manat alır, digərinin aylıq maaşı heç 200 manata da çatmır, amma orta hesabla 500 manat orta aylıq maaş alırlar. Bir məşhur lətifədə deyildiyi kimi, qonşu ət yeyir, mən isə kələm, belə alınır ki, ikimiz kələm dolması yemişik. Əhali qruplarının gəlirləri arasında belə kəskin fərq olduğu üçün orta gəlir haqda danışmağa belə dəymir".

Məmurların gəlirlərinə gəlincə, müəllif deyir ki, onalrın gəlirləri ümumiyyətlə ictimaiyyətdən gizlədilir, bu təbəqə aylıq, illik gəlirləri barədə gəlir bəyannaməsi vermədikləri üçün nə qədər qazandıqları da müəmmalı olaraq qalır.

Müəllif isə bu düşüncədədir ki, məmurlar heç də maaş hesabına yaşamırlar, öz biznesləri var və bu da onlara kifayət qədər yüksək gəlir gətirir.

Müəllif hesab edir ki, ölkədə əhalinin əksəriyyətinin həyat səviyyəsi pis vəziyyətdə olduğu kimi, elə statistika da pis durumdadır, belə ki, vətəndaşların çoxu hətta statistikada əksini tapan "orta aylıq maaşı" da ala bilmir."İpəkçi" qəzetinin Xocalı qətliamı ilə bağlı Haaqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciəti və aldığı cavab

27 Şub 2018 11:30 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 5 Mar 2018 00:58 güncellendi ]

The Khojaly tragedy was the killing of at least 613 ethnic Azerbaijani civilians from the town of Khojaly on 26 February 1992. According to the Memorial Human Rights Center, Human Rights Watch and other international observers, the massacre was committ
ed by the ethnic Armenian armed forces, reportedly with help of some military personnel of the 366th CIS regiment, apparently not acting on orders from the command. The death toll claimed by Azerbaijani authorities is 613 civilians, including 106 women and 63 children. The event became the largest massacre in the course of the Nagorno-Karabakh conflict. 

I want to know: When will the criminals be punished severely for the deadly attacks? 

Thanks in advance.

Aydin Mammadov, 
Chief Editor, newspaper Ipekchi.
28.02.2018


Thank you for your email and interest in the International Court of Justice. 

With reference to your below query, please be advised that the Court has a dual jurisdiction: it decides, in accordance with international law, disputes of a legal nature that are submitted to it by States (jurisdiction in contentious cases), and it gives advisory opinions on legal questions at the request of the organs of the United Nations or specialized agencies authorized to make such a request (advisory jurisdiction). It has no jurisdiction to try individuals accused of war crimes or crimes against humanity. As it is not a criminal court, it does not have a prosecutor able to initiate proceedings. This task is the preserve of national courts, the ad hoc criminal tribunals established by the United Nations (such as the United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT), International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)) or in co-operation with it (such as the Special Court for Sierra Leone)), and also of the International Criminal Court, set up under the Rome Statute. 

We hope this addresses your query and we thank you, once again, for your interest in the Court. 

Yours sincerely, 
Département de l'information   | Information Department    
Cour internationale de Justice   | International Court of Justice
02.03.2018

Dünya bazarında ipəyə təlabat artır, son iki il ərzində qiymət iki dəfə yüksəlib, amma...

15 Şub 2018 09:51 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 5 Mar 2018 00:59 güncellendi ]

Hal-hazırda dünya  toxuculuq sənayesində istehsal edilən parçanın yalnız 0,2 faizini təbii ipəkdən toxunan parçalar təşkil edir. Çin bütün dünyada istehsal olunan ipəyin 70 faizini verir. Çindən sonra ən çox ipək istehsal edən ölkə Hindistan, sonra isə Özbəkistandır. Ümumiyyətlə 60 ölkədə az-çox ipək istehsalı var. Hər ölkədə istehsal olunan ipək keyfiyyətinə və qiymətinə görə fərqlənir. Bu gün dünya bazarında Çin ipəyinin 1 kq-ı 68-71 $, Viyetnam ipəyi 65-68 $, Hindistan ipəyi  60-65 $, Özbəkistan ipəyi isə  48-55 $  qiymətindədir. Son iki il ərzində ipəyin qiyməti iki dəfə yüksəlib. Məsələn 2016-cı ildə Çin ipəyinin qiymət 34 $ idi. 

Çin ipəyi yüksək keyfiyyətinə görə də dünyada birincidir. Hindistan ipək istehsalına görə dünyada ikinci olmaqla yanaşı həm də dünyanın ən böyük ipək məhsulları idxalçısı olan ölkədir. Çinin ipək məhsullarının 31 faizini,  xam ipəyinin 10 faizini Hindistan alır. Çində ölkə xaricinə ipək və ipək məhsulları satan şirkətlərə satdıqları məbləğin 17 faizi miqdarında subsidiya verilir. Hindistanda isə olkə xaricinə ipək və ipək məhsulları satan şirkətlərə satdıqları məbləğin 8 faizi miqdarında subsidiya verilir. Vyetnam ilə Hindistan arasında azad ticarət sövdələşməsi var, gömrük rüsumu yoxdur. Buna görə ipək məhsulları istehsal edən bir çox Hindistan şirkətləri ipək və ipək məhsullarını Vyetnamdan gətirməyə üstünlük verirlər. Vyetnamdan gətirilən ipək və ipək məhsulları Hindistana idxal edilən ipək və ipək məhsullarının həcmində 5 faiz təşkil edir.

Son illərdə Azərbaycanda, Özbəkistanda və Türkmənistanda ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlət proqramları qəbul olunmuşdur. 2016-cı ildə Azərbaycanda birdən-birə 70 ton, 2017-ci ildə 244 ton yaş  barama tədarük edilib. Cari il üçün isə 400 ton yaş barama yetişdirilməsi proqnozlaşdırılıb və heç şübhə yoxdur ki bu il ölkədə 300 tondan artıq yaş barama əldə olunacaqdır. Məlumat üçün əlavə edək ki, 2,8 kq yaş baramadan 1 kq quru barama, 3 kq quru baramadan isə 1 kq ipək hasil olur. Başqa sözlə, 1 kq ipəyin əldə olunması üçün 8,4 kq yaş barama lazımdır (8,4:2,8:3=1). Əgər  bu il Azərbaycanda  yaş barama tədarükü 400 ton olacaqsa, bu 47, 6 ton xam ipək, 300 ton olacaqsa bu 35, 7 ton xam ipək deməkdir.
 
Azərbaycanda yaş baramanın alıcısı "Şəki-İpək"  ASC-dir. Ötən il barama yetişdirən fermerlər - kümdarlar, yetişdirdikləri baramanı kq-nı "Şəki-İpək"  ASC-yə  4 manata satmış, lakin həm də yetişdirdikləri  baramanın hər kq-ı üçün  dövlətdən 5 manat subsidiya almışlar. Bir sözlə kümdarlar yetişdirdikləri məhsulun kq-nı  9 manata satmışlar. 

Lakin subsidiyalar sayəsində əldə olunan ucuz xammal, dünya bazarında ipəyə, ipək məhsullarına təlabatın artması və bunların qiymətlətinin yüksəlməsi Şəki İpək kombinatınin daimi işləməsi üçün yetərli olmayıb, toxuduğu xam parçaya müştəri tapılmadığından  fevralın 1-dən etibarən qeyri-müəyyən müddətə işi dayanıb.

Hal-hazırda dünyanın bir çox toxuculuq müəssisələri ipək və ipək məhsulları, o cümlədən xam ipək parça axtarırlar; bunlardan bəziləri internet üzərindən  "İpəkçi" qəzeti ilə əlaqə yaradıb bizdən Şəki ipək kombinatının məhsulları ilə bağlı informasiya istəyirlər. Biz onları məlumatlandırırıq və lazımı ünvana istiqamətləndiririk. Bunlardan birini  -  Hindistanda gündə 8 ton ipək işlədən şirkətin nümayəndəsini isə Şəkiyə dəvət etmişdik. Yaxın günlərdə bura gələcəyini  və qiymətlər münasib olarsa bütün ipəyi və ipək məhsullarını alacağını bildirmişdi. Lakin xam parçaların qiymətləri ilə qiyabi tanış olduqdan sonra dedi ki, burada qiymətlər Hindistandan iki dəfə bahadır.  Baxmayaraq ki, Şəki ipək kombinatı xam parçasının 1 m-i təxminən 16 dollardan artıq qiymətə  təklif etmirdi,  lakin  bu da məlumdur ki, Çin bazarında bundan aşağı qiymətə hazır ipək parça almaq mümkündür ( Bax: fevral ayı üçün Çin ipək bazarında qiymətlər >>).  

 Aydın Məmmədov
Həmçinin bax:


Şəkiyə ötən il 91 milyon manat investisiya yönəldilib, bunun 83 milyon manatı tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilib

10 Şub 2018 10:41 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 10 Şub 2018 10:55 güncellendi ]

Ənənəvi sahələrdən olan baramaçılığın inkişaf etdirilməsi və ipəkçiliyin müasir infrastrukturunun yaradılması istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində “Şəki-İpək” ASC-nin fəaliyyətində ciddi dönüş yaranıb. İki il əvvəl Şəkidə 200 kiloqram barama istehsal edildiyi halda, ötən il istehsalın həcmi 18 tona çatdırılıb. Dövlətimizin başçısı tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2018-ci ildə rayonda barama istehsalının 70 tona çatdırılması nəzərdə tutulur.

Bu barədə fevralın 10-da Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan hesabat yığıncağında məlumat verilib.


Yığıncaq iştirakçıları əvvəlcə rayonda istehsal olunan məhsulların sərgisinə baxıblar.

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubovun hesabat məruzəsində 2017-ci ildə rayonda sosial-iqtisadi və mədəni sahədə görülən işlər ətraflı təhlil olunub. Bildirilib ki, 2017-ci ildə Şəkidə 406 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib və xidmətlər göstərilib. Ümumi məhsul buraxılışının həcmi əvvəlki illə müqayisədə 25 faiz artıb. Hesabat dövründə rayonda iqtisadi və sosial sahələrin inkişafına 91 milyon manat həcmində investisiya yönəldilib. İnvestisiya qoyuluşu əvvəlki illə müqayisədə 3 dəfə artıb. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 5 faiz artaraq 93 milyon manat olub. İl ərzində 2 min 985 yeni və daimi iş yeri açılıb.

Qeyd olunub ki, respublikamızın ən iri aqrar rayonlarından olan Şəkidə məhsul istehsalının artırılması, kənd təsərrüfatında özəl bölmənin genişləndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb, rayonun iqtisadiyyatında mühüm yer tutan taxılçılığın, həmçinin ənənəvi sahələrdən olan baramaçılığın, tütünçülüyün, fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. 2017-ci ildə Şəkidə taxıl istehsalı əvvəlki illə müqayisədə 21 min ton artaraq 214 min ton olub. Baramaçılığın gələcək inkişafını təmin etmək, onun yem bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə ötən ilin payız mövsümündə rayon ərazisində 140 min ədəd tut tingi əkilib. Əkilən tinglərin 67 mini intensiv tipli tut bağlarının salınması məqsədilə Çindən ölkəmizə gətirilən calaq olunmuş tinglərdir.

2017-ci ildə rayonda tütün əkini sahələri əvvəlki illə müqayisədə 58 hektar artırılaraq 843 hektara çatdırılıb. Hesabat ilində rayonda 2 min 631 ton quru tütün istehsal olunub. İstehsalın həcmi əvvəlki illə müqayisədə 200 ton artıb. 2018-ci ildə tütün əkini sahələrinin artırılaraq 900 hektara çatdırılması planlaşdırılır. İxracyönümlü məhsullardan olan fındıqçılığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə 2017-ci ildə rayon ərazisində 469 hektar sahədə yeni fındıq bağları salınıb və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Hazırda rayonda fındıq bağlarının ümumi sahəsi 2 min 262 hektardır.


Diqqətə çatdırılıb ki, 2017-ci ildə Şəkidə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın 83 milyon manatı tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sifarişi ilə Şəki şəhərində “ASAN həyat” kompleksinin tikintisi işlərinə başlanılıb. “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində “ABAD”ın keramika üzrə xalq sənətkarlıq mərkəzinin fəaliyyət göstərəcəyi binada aparılan yenidənqurma işləri başa çatıb.

Azərbaycan Prezidentinin 2017-ci il 27 sentyabr tarixli Sərəncamına əsasən Kiş kəndindəki qədim alban məbədinə aparan dairəvi avtomobil yolunun tikintisi və yolboyu ərazinin abadlaşdırılması işlərinə başlanılıb. 2016-cı ilin iyulunda baş vermiş güclü leysan yağışları nəticəsində sel sularının dağıtdığı Kiş çayının üzərindəki körpünün yerində inşa edilən bir aşırımlı 80 metr uzunluğunda körpünün tikintisi başa çatdırılıb. Ümumi uzunluğu 17,1 kilometr olan Şəki-Aşağı Göynük-Baş Göynük-Baş Şabalıd avtomobil yolunda tikinti işləri davam etdirilib.

Yığıncaqda 2017-ci ildə əhalinin təbii qaz, elektrik enerjisi, içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində görülən işlərdən də ətraflı danışılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, ötən il 1311 mənzil təbii qazla təmin edilib. Şəki şəhərinin içməli su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində işlər görülüb.

Hesabat məruzəsində, həmçinin 2017-ci ildə Şəkinin mədəni həyatında baş verən yeniliklərdən, vətəndaşların qəbulu, onların ərizə və şikayətlərinə baxılması sahəsində görülən işlərdən ətraflı bəhs olunub.

Yığıncaqda Prezident Administrasiyasının məsul işçisi Rüfət Əliyev çıxış edərək, 2017-ci ildə respublikamızda sosial-iqtisadi sahədə qazanılan uğurlardan söz açıb, tövsiyələrini bildirib.

Sonda yığıncaq iştirakçıları adından Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul olunub.

Mustafa Dadaşov

Mənbə: AZƏRTAC >>

İqtisadiyyat Nazirliyi "İpəkçi"nin müraciətini araşdıracağını vəd etdi

9 Şub 2018 09:00 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 9 Şub 2018 10:26 güncellendi ]

"İpəkçi"nin 6 fevral sayında qeyd etdiyimiz kimi, ötən il Azərbaycanda 200 min tondan çox pambıq toplanmasına baxmayaraq Şəki ipək kombinatına mahlıc verilməməsi və bunun nəticəsində kombinatın pambıq əyirici sexinin ötən ilin aprelindən dayanması, azı  40-50 nəfərin heç bir kompensasiya almadan işsiz qalması barədə Prezidentə və İqtisadiyyat Nazirliyinə məktub yazmışdıq. Bu gün İqtisadiyyat Nazirliyindən cavab aldıq ki müraciətimiz artıq icraata götürülmüşdür və aidiyyəti üzrə baxılaraq nəticəsi barədə bizə məlumat veriləcəkdir. (Bax:>>)

Dövlət korporasiyasının rəhbəri Azərbaycanda pambıqçılığı ciddi tənqid etdi

9 Şub 2018 06:08 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 9 Şub 2018 06:09 güncellendi ]

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin baş direktoru Kamran Nəbizadə “Regionların sosial iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2014-2018-ci illər) icrasının 4-cü ilinin yekunları: qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda keçirilən tədbirdə  pambıqçılıq və tütünçülük sahəsindəki problemləri ciddi tənqid edib.


Baş direktor deyib ki, pambıqçılığın hər sahəsində, hər bir mərhələsində çox böyük problemlər, qüsurlar var. Həm ölkə rəhbərliyinin, həm korporasiya rəhbərliyinin bundan xəbəri var. Buna görə də istehsaldan başlamış satışa qədər nəzarət gücləndiriıləcək.

Nəbizadə qeyd edib ki,  Azərbaycanın tütünçülük sektorunda da pambıqçılıqla oxşar problem yaşanır. Tütün istehsalının maya dəyəri yüksəkdir və hətta anormal rəqəmdir. Tütünçülükdə problem əkindən başlayır. “Fermerlərlə iş qurmaq lazımdır. Yaxşı fermerlərlə işi genişləndirib, vəsaiti qaytarmayan fermerlərə təsir etmək üsulları düşünülməlidir. Problemlərin nəticəsi olaraq, biz keyfiyyət üzrə istdəyimiz nəticəni ala bilmirik. Satışda da problemlər yaşayırıq”, - korporasiya rəhbəri öyləyib.

Nəbizadə əlavə edib ki, Azərbaycan Sənaye Korporasiyası olaraq, pambıqçılıq üzrə dövlətin proqramlarının icrasının 30-35%-i onların payına düşürsə, tütünçülükdə bu göstərici 90-95% təşkil edir. Yəni, əsas yük onların üzərindədir.

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC ötən ilin noyabrında prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılıb. Sərəncama əsasən korporasiyanın yaradılması “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”nə əsaslanır. Və məqsəd dövlət əmlakının idarə edilməsinin səmərəliliyini artırmaq, korporativ idarəetmə prinsiplərinə əsaslanan hesabatlılıq və nəzarət sistemini formalaşdırmaq, dövlətə məxsus müəssisələr arasında əlverişli kooperasiya əlaqələrinin yaradılmasına və istehsal potensialının dəyər zəncirinin həlqələri üzrə artırılmasına nail olmaqdır.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik şöbəsinin müdiri İmran Cümşüdov virtualaz.org saytına deyib ki, Azərbaycan Sənaye Korporasiyası həm tütün, həm də pambıq istehsalı ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə, korporasiyanın baş direktoru Kamran Nəbizadə tabeliyindəki şirkətlərin statistikasına, təhlillərinə əsasən belə bir fikir söyləyə bilər. Amma onun açıqladığı problemləri bütün respublikaya şamil etmək olmaz.

“Korporasiya özəl şirkətlərlə işləyir. Tütün və ya pambıq istehsalında məhsulun maya dəyəri onların şirkətləri üçün yüksək ola bilər. Amma becərmə texnologiyasının ardıcıllığına düzgün əməl etdikdə məhsuldarlıq da yüksək olur. Məhsuldarlıq isə maya dəyərini tənzimləyir”, -Cümşüdov söyləyib.

Korporasiyanın tabeliyində olan  “CTS-AGRO" Məhdud Məsuliyyətli ötən il 29 min hektar sahədə 50 min 941 ton pambıq yığıb, məhsuldarlıq 18 sentnerə yaxın olub. Cümşüdovun sözlərinə görə, digər şirkət var ki, onlarda məhsuldarlıq daha yüksək olub.  

Azərbaycanda tütün istehsalının əsəs hissəsi korporasiyanın tabeliyində olan “İnter-Tobacco” MMC-nin üzərinə düşür. Cümşüdovun sözlərinə görə, MMC  daha çox “Virciniya” növlü tütünə üstünlük verir. “Virciniya” növünün keyfiyyət yüksək olsa da, məhsuldarlıq az olur. Yerli tütün növləri var ki, məhsuldarlıq dəfələrlə yüksək olur və fermerlər satışda çətinlik çəkmirlər.

“Prezident İlham Əliyev müşavirələrdə kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin inkişafı üçün dəfələrlə konkret tapşırıqlar verib. Artıq pambıqçılıq və tütünçülüüyn inkişafı üçün dövlət proqramı təsdiqlənib, vəzifələr müəyyənləşdirilib. Ənənəvi sahələr üzrə rayonlar müəyyənləşdirilib. Azərbaycanda pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq kimi ənənəvi sahələrin inkişafı üçün güclü potensial var. Əsas həfəf yerli istehsalla təlabatı təmin etmək, xarici bazarlara çıxış tapmaqdır. Regionlarda kənd təsərrüfatı sahəsində çoxsaylı yeni iş yerləri yaradılıb”,-şöbə müdiri əlavə edib.

İqtisadçı-ekspert Qadir İbrahimli isə deyir ki, “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC  dövlət şirkətidir və bu şirkətin rəhbəri çıxıb pambıqçılıqda, tütünçülükdə ciddi problemlər olduğunu deyirsə deməli onun dedikləri məmurların danışdıqları ilə üst-üstə düşmür.

“Rəsmi statistik göstəricilərə əsasən pambıqçılıqda, tütünçülükdə, digər kənd təsərrüfatı sahələrində irəliləyişlər var, vəziyyət ürəkaçandır. Amma belə görünür ki, real vəziyyət rəqəmlərin yaratdığı mənzərədən fərqlidir”-Q.İbrahimli deyir.

Ekspertin fikrincə, problemləri rəqəmlərlə örtməkdənsə açıq müzakirəyə çıxarmaq, mütəxəssislərin iştirakı ilə müzakirə edib aradan qaldırmaq, ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına xarici investisiyaları cəlb etmək lazımdır.

Ülviyyə Xudiyeva

Mənbə: Virtualaz.org

Şəki ipək kombinatının mövcud durumu Azərbaycan Sənaye Korporasiyası ASC-nin müşavirəsində müzakirə edilib

8 Şub 2018 08:25 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 5 Mar 2018 01:04 güncellendi ]

Yanvarın 26-da bu saytda "Şəki-İpək" ASC-nin mövcud durumu ilə bağlı jurnalist araşdırması dərc olunmuşdur (Şəki-İpək” ASC-nin bəzi istehsalat və sexləri heç işə düşmədi, işə düşənləri isə dayandı...). Məqalədə Şəki ipək kombinatındakı baramaaçan istehsalatı işçilərinin 15 yanvarda öz hesablarına məzuniyyətə göndərilməsi, yanvarın 1-dən etibarən isə yerdə qalan sex və istehsalatlarda işin dayandırılması xəbər verilir, daha sonra kombinatdakı xalça sexinin, pambıq əyirici sexin uzun müddət fəaliyyətsiz qalması vurğulanmışdır. 28 yanvarda Haqqın.az saytı bu yazıya istinad edərək kiçik bir xəbər yaydıqdan dərhal sonra “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin baş direktoru Kamran Nəbizadə "Şəki-İpək" ASC rəhbərliyinə telefonla zəng edərək "Şəki-İpək" ASC-nin mövcud durumu ilə bağlı narahatçılığını bildirmişdir.

Fevralın 7-də isə Kamran Nəbizadə "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin ""Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı" Dövlət Proqramının icrasının dördüncü ilinin yekunları: qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda keçirdiyi müşavirədə bildirmişdir ki, "Şəki rayonunda yerləşən “Şəki İpək” ASC-nin inkişafı və yenidən qurulması istiqamətində inkişaf strategiyası və planların icrası nəzərdə tutulub: “Burada xarici və yerli məsləhətçi şirkətlərin cəlb olunması nəzərdə tutulub”.

Məlumat üçün əlavə edək ki, bu metod artıq bir dəfə sınaqdan çıxarılıb. Özbəklər gətirilmişdi, kombinat 50 milyon borca düşdü, sonra hamısı uzaqlaşdırıldı...

Müşavirədə çıxış edən "Şəki-İpək" ASC İdarə heyətinin sədri Nizami Qəribov isə hesab edib ki, Şəki ipək kombinatında istehsal edilən məhsulun satışında baş vermiş  durğunluq mövsümi xarakter daşıyır və bildirib ki, bunun kompensasiya olunması üçün tədbirlər planı hazırlayıblar. O deyib ki,  "qış dövründə ipək satışı xeyli azalır. Bu prosesin kompensasiyası üçün şirkət, pambıq və yun istehsalına başlamaq istəyir, lakin bunun üçün, müəssisənin, xüsusilə, mövcud avadanlıqların modernləşdirilməsi üçün subsidiyaya ehtiyacı var". Bildirib ki,  “hazırda yun tədarükü yoxdur, Dağıstanın isə yuna tələbatı var, mövsümi olaraq, ipək satışında azalma olur ki, bu azalmanı məhz yunla kompensasiya etmək mümkündür... müəssisədə olan avadanlıqlar köhnədir, məhsuldarlığı artırmaq üçün avadanlıqların yenilənməsinə ehtiyac var... dəzgahların bir qismini dəyişsək, istehsalın 30%-ni Avropaya çıxarmaq olar”. O, həm də  Şəki ipək kombinatında sənaye parkının yaradılmasını da təklif edib və vurğulayıb ki,  “biz istehsal etdiyimiz məhsulları çıxara biləcəyimiz xarici bazarı müəyyənləşdirmişik”.

Məlumat üçün əlavə edək ki, son 15 il ərzində "Şəki-İpək" ASC hazır ipək parça istehsal etməkdən başqa hər işlə məşğul olub. Pambıq əkib, pambıq zavodu tikib, pambıq təmizləyib, mahlıc əldə edib, sonra mahlıcadan sap istehsal edərək xaricə satıb. Axırı nə oldu? Axırı belə oildu ki, kombinata pambıq verilmədi, halbuki ötən il ölkədə 200 min ton pambıq toplanmışdı.

Bundan başqa "Şəki-İpək" ASC un dəyirmanları da qurub, buğda da üyüdüb. Ət kombinatını da alıb yenidən qurub, modernləşdirib, kolpasa istehsal edib. Dəyirman hələ də işləsə də, ət kombinatı 2 aydan artıq işləməyib. "Şəki-İpək" ASC  bir ara traktor istehsalına da başlamaq istəyib, daha nələr, nələr...

O ki qaldı indi pambığa keçməyə, ipək parça istehsal etmək üçün qurulmuş müəssisədə  pambıq parça istehsalı çox çətin bir işdir. Bunlar tamamilə fərqli texnoloji proseslərdir. Kombinatda pambıq sap istehsalı isə yardımçı sahə kimi var idi,  amma ötən ilin aprelindən dayanıb, çünki   kombinata mahlıc verilmir.  İpək kombinatının yun istehsalına keçməsi məsələsinə gəldikdə isə şirkətdə bu sahədən anlayışı olan nə bir nəfər mütəxəssis var, nə də yun sap istehsalı üçün tələb olunan texnoiloji avadanlıq. Lap olsa belə, burada yun sap istehsalı mümkün deyil, nəinki yun parça toxunması. Yalnız yunu əllərdən alıb, yuyub, xaricə satmaq olar, ya da yorğan-döşşək sırımaq, yaxud keçə istehsal etmək.   Bəli, Azərbaycanda yun ucuzdur. Səbəbi də budur ki yuna təlabat azdır. Amma əgər sabah "Şəki-İpək" ASC yorğan-döşşək sırımağa, yaxud ruslar üçün valenki istehsalana başlasa, təbii ki yun bazarında da qiymət 2-3 dəfə yüksələcəkdir. Ən yaxşısı bu ola bilər ki, kombinat yenidən süni liflərə keçsin. Hansı ki sovet dövründə kombinatda toxunan  parçanın ən azı 60 faizini bu növ məhsul təşkil edib. 
Aydın Məmmədov

2017-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə Azərbaycanın əsas ixrac və idxal göstəriciləri

2 Şub 2018 15:17 tarihinde Aydin Salis tarafından yayınlandı   [ 4 Şub 2018 10:40 güncellendi ]

İxrac

 1.  Pomidor  151  milyon $
 2  Qızıl  140  milyon $
 3  Alüminium   117  milyon $
 4  Fındıq   114  milyon $
 5  Xurma
   91  milyon $
 6  Polad borular     39  milyon $
 7  Pambıq mahlıcı    33  milyon $
 8  Alma    31  milyon $
 9  Kartof    26  milyon $
 10  Albalı, yaxud gilas    23  milyon $
 11  Pambıq iplik    16  milyon $
 12  Soğan    15  milyon $
 13  Bitki yağları    14,5 milyon $
 14  Tütün    14  milyon $
 15  Sement-klinkeri    12 milyon $
 16  Armatur    10 milyon $

 Cəmi: 836 milyon $

İdxal

 1.  Buğda   227 milyon $
 2  Dərman vasitələri    211  milyon $
 3  Siqaret   160 milyon $
 4  Trikotaj məhsulları  100  milyon $
 5  Sabun-yuyucu vasitələr
 100 milyon $
 6  Şüşə və ondan hazırlanan məhsullar    80  milyon $
 7  Gübrələr      55 milyon $
 8  Kərə yağı     50 milyon $
 9  Mineral və qazlı sular    48 milyon $
 10  Kartof    40 milyon $
 11  Soya və ondan alınan məhsullar    38 milyon $
 12   Düyü    36 milyon $

 Cəmi: 1 milyard 145 milyon $

1-10 of 192