Ötən əsrin 20-30-cu illərində Nuxada kimlər orta ixtisas təhsili alırdılar və müəllimləri kimlər idi? (fotoşəkillər); İlk dəfə!

25 Eyl 2013 11:12 tarihinde Aydın Məmmədov tarafından yayınlandı
 
 
Nuxada Azərbaycan kooperativ-kənd təsərrüfatı texnikumunun 1-ci buraxılışı
(1930-1931)
 

 
 
Bakıda Az.XƏK Hüquq məktəbinin 3-cü buraxılışı 
(1940)
 

 
  
Nuxa Neft "Rabfak"ının 1-ci braxılışı
(1932)

 

Nuxa kənd təsərrüfatı texnikumu
(1931)

 

Zaqafqaziya .... 
(1924-1925)
 

 
Zaqfqaziya KU, Türk sektoru
1926-1927

 
 
 
Ağdaş məktəbidir - təxm. 1926